03. 07. pátek / péntek

20:30 – Česko

Alena Mornštajnová: Roky, Hana a ti druzí


04. 07. sobota / szombat

20:30 – Česko

Petr Váša: Něco totálního


07. 07. úterý / kedd

20:30 – Česko

Adéla Knapová: Skleník plný rychlohrachu


09. 07. čtvrtek / csütörtök

20:30 – Česko

Veronika Bendová: Kraj a křivdy


11. 07. sobota / szombat

20:30 – Česko

Jiří Hájíček: Krev, baroko, plachetnice


12. 07. neděle / vasárnap

20:30 – Česko

Jiří Šimáček: Ochranitel nejvyšších hodnot


13. 07. pondělí / hétfő

20:30 – Česko

Karin Lednická: Šikmý & silný volají


16. 07. čtvrtek / csütörtök

20:30 – Česko

Josef Straka: Hotel, kostel, město, země


18. 07. sobota / szombat

20:30 – Česko

Miřenka Čechová: Sen v můru


21. 07. úterý / kedd

20:30 – Česko

Lidmila Kábrtová: Bezvýhradně ženy


25. 07. sobota / szombat

20:30 – Česko

Petr Kukal: Muž a vlak a slabikář


28. 07. úterý / kedd

20:30 – Česko

Jonáš Zbořil: Každodennost za eony!


29. 07. středa / szerda

20:30 – Česko

Petr Čichoň: Johan s Trudou na lanovce

Zprávy


Znělka

Maďarština patří do rodiny ugrických jazyků a je nejpoužívanějším ugrofinským jazykem, který je součástí uralské jazykové rodiny. Nejdelší maďarské slovo megszentségteleníthetetlenség volně překládáme jako vlastnost, které se nedá upřít vážnost. Znělku vytvořili Tereza Ruller (design) a David Doubek (sound). Nechte si chutnat.