Wu Ming-yi: Mluvčí přírody i za hranicemi rodné země
 – TaiwanWu Ming-yi si získal mezinárodní uznání za to, jak přesvědčivě a přirozeně vnáší do lyrizované prózy prvky environmentálního aktivismu. Do svých dějově bohatých románů přirozeně a organicky začleňuje vědecké poznatky a prostřednictvím fikce tak přispívá ke zvyšování povědomí o dnešních ekologických problémech. Román Muž s fasetovýma očima, který byl přeložen do několika jazyků včetně češtiny (Mi: Lù, 2016), je dobrým příkladem Wuova stylu: magický realismus je tu obohacen o environmentální aspekty a výsledkem je poutavý příběh o dopadu činnosti člověka na životní prostředí. Svými díly přitahuje pozornost k naléhavým globálním problémům, díky čemuž se stal významným kulturním ambasadorem Tchaj-wanu. Wu Ming-yiho tvorba tak ovlivňuje a inspiruje publikum po celém světě a vyzývá k tomu, abychom se snažili hlouběji porozumět křehké rovnováze mezi člověkem a přírodou.