Pching Lu: Znalkyně lidské psychiky
 – TaiwanPching Lu (Ping Lu), laureátka Národní ceny za umění Tchaj-wanu za rok 2022, je oceňována za hluboký vhled do složitých vztahů a nejrůznějších peripetií v rodině a za jemné psychologické portréty svých hrdinů. Díky odbornému zázemí v psychologii i žurnalistice disponuje citem pro detail i schopností niterně se vcítit do jednotlivých postav a jejich emocí. Jejím hnacím motorem je neutuchající zvídavost a soucítění s druhými. Ve svém rozsáhlém díle otevírá široké spektrum společenských témat, jako jsou kultura, gender, politika či lidská práva. Nebojí se přitom experimentovat; aby co nejvěrněji odrážela realitu moderní společnosti ve vší její rozporuplnosti, vědomě opouští zažité narativní formy a perspektivy. Romány Pching Lu tak čtenáři neustále nabízejí nové úhly pohledu a s nimi i nové porozumění údělu člověka v tomto světě.