Markéta Hejkalová: Dům, století a vlny
 – ČeskoProzaička, překladatelka, nakladatelka, od roku 1991 ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Narozena 1960 v Praze. Vystudovala finštinu a ruštinu na Univerzitě Karlově. Pracovala jako nakladatelka, v letech 1996–1999 konzulka a kulturní atašé na českém velvyslanectví v Helsinkách. Překládá z finštiny (hlavně prózy Miky Waltariho a Aarta Paasilinny), je autorkou jedné knížky pro děti (Šli myšáci do světa, 1994), tří knih literatury faktu (mimo jiné monografie Fin Mika Waltari, 2007) a desítky románů, naposledy Dům pod náměstím (2022) a Století na vlnách (2023).