Čchen Jou-ťin: Všestranný hlas tchajwanské mileniálské literatury
 – TaiwanČchen Jou-ťin (Eugene Chen) je výraznou spisovatelkou z generace mileniálů. Díky rodinnému zázemí – otec je veterán a matka pochází z Indonésie – dokáže obratně zpracovat širokou škálu témat. Ve své tvorbě zkoumá spletitost identity druhé generace imigrantů, reflektuje městský ruch i detaily z každodenního života nových obyvatel. Její příběhy vyzdvihují především multietnicitu tchajwanské společnosti. Všestrannost této dynamické osobnosti dokazuje také to, s jakou hladkostí a přirozeností přechází z diskusí o digitální éře k debatě o problémech současných žen.