Tereza Semotamová: Živé, naléhavé, radikální!
 – ČeskoPřekladatelka z němčiny, publicistka, autorka rozhlasových her a spisovatelka prózy: Počong aneb O pinoživosti lidské existence (s J. Vítkem, 2015), Ve skříni (2018) a Radikální potřeby (2024). Narozena 1983 v Boskovicích. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na JAMU a germanistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Podle stránky nakladatele prý „bezejmenná vypravěčka“ autorčiny novinky „dokáže svým živým, bezprostředním jazykem a naléhavým tónem rychle vtáhnout čtenáře do svého světa, jenž v sobě obsáhne velkoměstské intelektuální kruhy i moravskou vísku, pražskou periférii i mezinárodní uměleckou rezidenci v Německu.“