Luo Žen-ling: Průzračný hlas klidu a spočinutí
 – TaiwanLuo Žen-ling (Luo Renling) píše básně, které čtenáře uchvacují svou průzračností a vzdušností. Jejím hlavním inspiračním zdrojem je příroda – právě z ní pramení básnířčiny hluboké reflexe, přičemž ji staví do kontrastu s nesrozumitelností a ošklivostí, kterou s sebou nese civilizace. V autorčiných verších putujeme kouzelným světem přírody, jindy zase poklidně reflektují drobné okamžiky každodenního života; jsou svatyní, v níž se můžeme ukrýt před drsným, hlučným světem lidského pinožení. Její díla jsou jako krystaly, které se pozvolna utvářejí v hlubinách času, a čtenáře vedou k hlubšímu pochopení a procítění tiché velkoleposti přírody, jejíž jsme součástí.