Liglav Awu: Vnímání původní tchajwanské identity očima žen
 – TaiwanLiglav Awu, přední autorka z kmene Paiwan, patří ke klíčovým postavám tchajwanské literatury; známá je aktivní podporou původního obyvatelstva a jeho svébytnosti. Již od devadesátých let se prostřednictvím své tvorby zasazuje o to, aby byly více slyšet hlasy žen z původních tchajwanských etnik, a staví se proti narativům vnucovaným dominantní kulturou. Její dílo, v němž se osudy jednotlivce přirozeně prolínají s kmenovou historií, tvoří významný most mezi původními a nepůvodními obyvateli. Prostřednictvím příběhů, mnohdy jímavých, se autorka dotýká tak závažných otázek, jako je stigmatizace a kulturní exil žen z původních kmenů na jejich vlastní půdě, a svědectví o osobních křivdách povyšuje na univerzální výzvu k nastolení spravedlnosti a porozumění. Liglav Awu je neustálou inspirací pro čtenáře i aktivisty; napomáhá tomu, aby se příběhy a zkušenosti těchto žen dostaly do obecného povědomí a aby si vydobyly respekt i v širším společenském kontextu.