Ivan Palacký: Trhlina v temnotě
 – ČeskoHudebník, architekt, zvukový umělec a básník. Narozen 1967 v Uherském Hradišti, civilním zaměstnáním architekt. Improvizátor a zvukový experimentátor, jeho unikátním nástrojem je amplifikovaný jednolůžkový pletací stroj Dopleta 180. Vede si zvukový deník ze všech svých cest – zaznamenává útržky příběhů, akustické chyby a zvuky, které ho zaujaly. V roce 2022 vydal básnickou sbírku Škody jsou tajné, k níž porotci literární soutěže Magnesia Litera poznamenali: „Vrcholem knihy je pásmo imaginativních, velmi hravých textů se svéráznými ženskými hrdinkami, jež se odehrává v reálných i metamorfických podobách Brna. Porota oceňuje imaginativní sílu knihy a její sémantické gesto – každá temnota má svou svítivou trhlinu.“ (foto © Tomáš Doležal)